Kalite Bilgilerimiz

Sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak için tüm kaynaklarını kullanmak, gelişmek, büyümek ve ileri teknolojiyle kusursuzluğu ve mükemmelliği yakalamaya çalışmak TAŞÇI YAPI GROUP’un hedefidir. Ürünlerimizin; güvenilir, sağlam, kolay ulaşılabilir, kolay kullanılabilir, sürdürülebilir, ekolojik ve satış sonrası destek gibi nedenlerle tercih edilmesi TAŞÇI YAPI GROUP’un kusursuzluk ve mükemmellik hedefinin doğal bir sonucudur.
Değerlerimiz
Kaynağını toplumsal kültür ve değerlerimizden alan şirket kültürü, Gelecek kuşaklara doğru ve kalıcı örnek olmak, Azimli ve mücadeleci olmak, Özveri, Yenilikçilik, Güvenilirlik, Katılımcılık, Şeffaflık, Sorumluluk, Tutarlılık, Bağlılık, Dürüstlük, Girişimcilik